Oversikt kirkeåret- Forsiden av Theol-P - De danske tekstrekkene
Oversikt -  de norske tekstrekkene


- Skrifthenvisninger til faglitteraturen: Oversigt

Suppleres etterhvert! NB - seneste oppdateringer følger kirkeåret. Gå til seneste søndag for å se hva som er standard nå

Anden tekstrekke

[800] - -1. søndag i advent Luk. 4,16 - 30 Jesus i Nazarets synagoge

[812] - -2. søndag i åpenbaringstiden  Mk. 1,3 - 11 Johannes Døper - Jesu dåp

[814] - -4. søndag i åpenbaringstiden  Joh. 9,1 - 7 En blindfødt helbredes

[818] - - Såmannssøndag   Mk. 4,26 - 34 Av seg selv ..  Sennepsfrøet
[819] - - Kristi forklarelses dag    Mk. 9. 2-13  Forklarelsen på berget
[820] - - Fastelavnssøndag    Joh. 12,20-33 Hvetekornet

[822] - - 1. s. i fastetiden - Mt. 16,21-23 Vig bak meg, Satan
[823] - - 2. s. i fastetiden - Luk. 7. 36-50 I Simon Fariseers hus

[825] - -4. søndag i fastetiden / SøJoh. 3, 11-16 -
[826] - -Maria budskapsdagLuk. 1, 46-55 - Marias lovsang
[827] - -PalmesøndagMt. 26, 6-13 -

[833] - -2. søndag i påsketiden / SøJoh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter

[858] - -8. søndag i treenighetstideMk. 12, 37-44 - Den fattige enkens gave

[865] - -Vingårdssøndag / 14. søndagLuk. 17, 7-10 - De unyttige tjenere
[866] - -15. søndag i treenighetstidLuk. 10, 38-42 - Marta og Maria

Første tekstrekke


[700] - -1. s. i advent Mt. 21, 1-9 - Inntoget i Jerusalem
[701] - -2. s. i advent Joh. 14,1-6 - I min Fars hus er det mange rom

[705] --JuledagJoh, 1,1.14 I begynnelsen var Ordet

[711] - -Kristi Åpenbarelsesdag Mt. 2. 1-12 - De vise mænd
[712] - -2. s. i åpenbarelsestiden Mt. 3. 13-17 - Jesu dåb
[713] - - 3. s. i åpenbarelsestiden Joh. 2, 1-11 - Brylluppet i Kana
[714] - - 4. s. i åpenbarelsestiden Luk. 18, 35-43 - Helbredelse av en blind ved Jeriko
[715] - - 5. s. i åpenbarelsestiden Mk. 2,1-12- Helbredelse av den lamme i Kapernaum
[717] - - Samefolkets søndag
[723] - - 1. s. i fastetiden Mt. 5,13-16 - Jordens salt - verdens lys
[724] - - 2. s. i fastetidenMt. 15,21-28 - Den kana'aneiske kvinde
[725] - - 3. s. i fastetidenLuk. 11,14-28 - Beelsebultalen og den urene ånd
[727] - - PalmesøndagJoh. 12,11-24 - Inntoketi Jerusalme - hvetekornet
[728] - - Skærtordag - Mt. 26,17-30 Nattverdens innstiftelse
[731] - - Påskedag Luk. 24,1-9 Kvinnene ved graven.

[734] - - 3. s. i påsketiden - Joh. 10,11-18 - Den gode gjeteren

[737] - - 5. s. i påsketiden - Joh. 15,1-8 - Det sanne vintre

[751] - - 2. s. i treenighetstiden - Mt. 3,11-12

[753] - - 3. s. i treenighetstiden - Luk. 14,15-24 Det store gjestebudet

[758] - - 8. s. i treenighetstiden - Mt. 6. 19-24 - Gud og Mammon. Øyet er legemets lampe

[759] - - Olsok - Joh. 12,24-26 Om hvetekornet
[760] - - 9. s. i treenighetstiden - Rom. 8. 31-39  Er Gud for oss - Intet .. skille oss fra Guds kjærlighet
[761] - - 10. s. i treenighetstiden - Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse
[762] - - 11. s. i treenighetstiden - Mt. 23. 37-39 - Jerusalem, Jerusalem .. som hønen sine kylliger
[763] - - 12. s. i treenighetstiden - Mt. 6, 24-34 - Om ikke å bekymre seg
[764] - - 13. s. i treenighetstiden - Mt. 25,14-30 - Lignelsen om talentene

[769] - - 17. s. i treenighetstiden - Joh. 11,17-29.30-46 Oppvekkelse av Lazarus
[770] - - 18. s. i treenighetstiden - Mt. 8,14-17
[772] - - 20. s. i treenighetstiden - Joh. 11,1-5 Jesus hører om vennen Lazarus' sykdom
[779] - - 23. s. i treenighetstiden - Mk. 10,28-31 Om avkald og løn
[780]
- - 24. s. i treenighetstiden - Joh. 6,63-69 Liv i Helligånden
[785] - - Domssøndagen - Mt. 25,31-46 Verdensdommen

Anden tekstrekke - se øverst

Tredje tekstrekke

?[953] - -3. søndag i treenighetstideMk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn

[969] - -17. søndag i treenighetstidMk.5, 35-43 - Opvekkelsen av Jairi datter
[970] - -18. s. i treenighedstidenMk. 1, 40-45 - Helbredelsen av en spedalsk
[971] - -19. s. i treenighetstidenLuk. 9, 57-62 - La de døde begrave sine døde

[975] - -Allehelgensdag / Søndag 4., - -

[979] - -23. søndag i treenighetstid, - - --
[980] - -Høsttakkefest, - -

?