Mariæ Bebudelse

<< - >>
Mattias Grünewald. Isenheimeralteret

Den gamle og den ny pagt
I kristendommen taler man om den gamle og den ny pagt. Den gamle pagt var den, som Gud indgik med menneskene, da han gav Moses loven på Sinai bjerg. Hovedsagen i pagten var, at mennesket skulle holde Guds bud for at leve. (5. mos. 30,15-16).
Den ny pagt indgår Gud med mennesket, da Jesus går i stedet for mennesket. Gud tilgiver dets synd og går i sin søns skikkelse, Jesus Kristus, i døden med mennesket og overvinder den. Den nye pagt drejer sig om at mennesker skal tro dette - for mere end bare det at leve, - for at have del i det evige liv.

Den gamle pagts tid er den tid, som gammel testamentet fortæller om. På Grünewalds bebudelsesbillede fremstillet som den ufrugtbare, mørke tid. I Maria vokser kimet til den nye pagts tid.