Forside - Elementer.. - Andre materialer - Interaktivt - Bibel og tekst -Tidstavler - Kontakt
Skrifthenvisninger i faglitteraturen -

Universalism - the Prevailing Doctrine of the Christian Church. J.W.Hanson 1899

Dette værk kan lyde eksotisk - fra 1899 - men moderne patristikere mener at graden af saglighed er høj. Hanson lægger ikke skjul på sin mening, men dokumenterer den. Søg den på nettet. Den kan downloades som e-bog for 9 kr. Henvisningerne er til e-bog Loc: står for stedets "location" i kindleudgaven. (E-bøger sidetal er som bekendt flydende). Nedenfor er der en fejl i rækkefølgen af bibelskrifter. Men det er nogenlunde overskueligt, hvor man finder hvilke skrifter.

Øvrige indeks:
Gammel Testamente - Matthæusevangeliet - Markusevangeliet - Lukasevangeliet - Johannesevangeliet -
Apg - breve - Åbenbaring - - Indekserede enkeltværker

Apg. - Rom. - 1 Kor. - 2 Kor. - Gal. - Ef. - Fil. - Kol. - 1 Tess. - 2 Tess. - 1 Tim. - 2 Tim. - Tit. - Filemon - Hebr. - Jak. - 1 Pet. - 2 Pet. - 1 Joh. - 2 Joh. - 3 Joh. - Judas - Åb. - Sura -

Bibelindekserne findes i flere tilfælde ikke i det udgivne værk. Redaktøren af "Teksten denne uge" har fundet det af interesse at lade et givet værk dukke op i litteraturhenvisninger til de enkelte søndage. Og har så også lavet bibelindeks til de af den grund indekserede værker.
Selve indlæsningen foregår halvautomatisk, der kan indsnige sig fejl af den grund.

Der er link til teksten på bibelselskabets onlinebibel. Undertiden er der også en overskrift, så man hurtigt kan se hvad stedet handler om. [Link til Johannes Åbenbaring virker ikke].

1. Mos. 6, v 1-4 - side:Loc 684 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
5. Mos. 4, v 24- - side:Loc 2242 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Fil. 2, v 10- - side:Loc 1674 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - I Jesu navn skal hvert knæ bøje sig
. Fil. 2, v 10-11 - side:Loc 1238 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Fil. 2, v 10-x - side:Loc 3211 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kg. 28, v 32- - side:Loc 938 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Sl. 30, v 20- - side:Loc 3699 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Sl. 37, v 1-ff - side:Loc 3613 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Sl. 68, v 18- - side:Loc 2881 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Sl. 69, v 32-33 - side:Loc 3493 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Sl. 118, v 1-f - side:Loc 3466 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Sl. 148, v 1-f - side:Loc 3786 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Es. 1, v 24- - side:Loc 3253 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Es. 10, v 17- - side:Loc 2164 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Es. 12, v 1- - side:Loc 3699 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - ..vreden vendte og du trøstede mig
. Es. 12, v 1-1 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Es. 14, v 16- - side:Loc 2164 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Es. 16, v 4- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Es. 24, v 22- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Es. 46, v 14-15 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Es. 47, v 14-15 - side:Loc 2164 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Jer. 25, v 15-16 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Ez. 16, v 53-55 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Ez. 18, v 23- - side:Loc 1689 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Ez. 33, v 1-f - side:Loc 1689 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mika 7, v 9- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mika 7, v 9-x - side:Loc 3699 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 5, v 22- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - ..skyldig til helvedes ild
. Mt. 5, v 26- - side:Loc 3020 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 5, v 44- - side:Loc 1696 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - Elsk fjender, velsign dem der forbander
. Mt. 10, v 28- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 12, v 32- - side:Loc 2377 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - ..ikke tilgivelse, hverken i denne eller den kommende verden
. Mt. 12, v 32-y - side:Loc 3162 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 16, v 6-12 - side:Loc 791 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - At tage sig i agt for farisæernes lære
. Mt. 18, v 30- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 19, v 12- - side:Loc 1882 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 23, v 15- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - Ve jer, I skriftlærde
. Mt. 25, v 1-f - side:Loc 1279 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 25, v 33- - side:Loc 564 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - Verdensdommen
. Mt. 25, v 46- - side:Loc 598 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - ..disse skal gå bort til evig straf
. Mt. 25, v 46-d - side:Loc 3826 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 25, v 46-r - side:Loc 982 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 25, v 46-t - side:Loc 781 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 25, v 46-x - side:Loc 1681 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mt. 25, v 46-y - side:Loc 1692 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mk. 7, v 1-f - side:Loc 791 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mk. 8, v 15- - side:Loc 791 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Mk. 9, v 43- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Luk. 3, v 16- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Luk. 10, v 15- - side:Loc 624 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Luk. 15, v 3- - side:Loc 3617 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Luk. 15, v 4- - side:Loc 3490 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Luk. 21, v 1- - side:Loc 791 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Joh. 10, v 16- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Joh. 17, v 21- - side:Loc 3733 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Joh. 2, v 2- - side:Loc 1739 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Rom. 6, v 6- - side:Loc 3047 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - Det gamle menneske tilintetgøres..
. Rom. 6, v 9-10 - side:Loc 2651 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Rom. 11, v 25- - side:Loc 3698 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - I skal kende en hemmelighed
. Rom. 11, v 25-26 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Rom. 11, v 32- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - alle under ulydighed - Gud kunne forbarme sig over alle
1. Kor. 3, v 2- - side:Loc 2136 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 3, v 12-16 - side:Loc 3783 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 3, v 15- - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 4, v 3- - side:Loc 3784 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 15, v 28- - side:Loc 1249 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 15, v 28-p - side:Loc 2863 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 15, v 28-q - side:Loc 3471 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 15, v 28-r - side:Loc 3481 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 15, v 28-s - side:Loc 3537 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 15, v 28-t - side:Loc 3595 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Kor. 15, v 28-z - side:Loc 3411 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
2. Kor. 11, v 3- - side:Loc 796 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Gal. 3, v 22- - side:Loc 3699 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Ef. 1, v 10- - side:Loc 3525 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - ..fuldføre sin frelsesplan i tidens fylde, og sammenfatte..
. Ef. 1, v 23- - side:Loc 3539 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - ..fyldt af ham som fylder alt i alle.
. Ef. 4, v 13- - side:Loc 3731 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk - ..indtil vi alle når frem til
. Ef. 4, v 16- - side:Loc 3725 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Ef. 6, v 12- - side:Loc 1239 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Fil. 2, v 9- - side:Loc 961 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Tess. 4, v 15-17 - side:Loc 2194 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Kol. 1, v 19-20 - side:Loc 3091 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Kol. 1, v 20- - side:Loc 1249 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Kol. 1, v 20-q - side:Loc 2305 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Kol. 1, v 20-x - side:Loc 1249 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Hebr. 2, v 19- - side:Loc 2305 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Hebr. 12, v 9- - side:Loc 1680 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
. Hebr. 12, v 29- - side:Loc 2242 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Pet. 3, v 18-21 - side:Loc 2351 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -
1. Pet. 3, v 19- - side:Loc 931 i Hanson,: Universalism... | Norsk - Dansk -